MQ

MQ

RTEmagicC_mq.JPG MQ

Под сопствениот бренд MQ создаваме широка понуда на производи кои се истакнуваат со функционалност и цена.

Тука спаѓаат основни алатки и производи, полупроизводи и различни вградени елементи кои се користат за уредување на домот и околината.

Со понудата на MQ прозиводите сакаме да да ги задоволиме рационално и економично, чувствителните купувачи кои преферираат висок квалитет по ниска цена.

Фунцкионалноста на прозиводите е во согласност со квалитетот на производите, но продажната цена е ефтина бидејќи не вложуваме во својства на производите кои купувачите не ги користат како што се:дизајн на паковање,индустриски дизајн и  сл.