Стратегиски цели и планови

Развој на словенечкиот пазар

Во иднина учеството во продажбата ќе го зголемуваме со вложување во квалитет, проширување на понудата и услугите и со зацврстување на односите со потрошувачите. Создаваме пријатни околности и услови за купување, постојано ги обновуваме постојните и градиме нови трговски центри. Ја дополнуваме понудата на производи и услуги и за крајните купувачи, за претпријатија и за занаетчии.

Развој на странските пазари

Во странство и натаму продолжуваме да градиме продажни капацитети. Во иднина ќе го зголемиме опфатот на работата за повеќе од трипати. За потребите на малите стопанственици отвораме современи металуршки центри. Овозможуваме постојано растење на сите придружени претпријатија и настојуваме постепено да постигнеме водечка положба на избраните пазари.