Готовински попуст

Готовински попуст

Меркур Македонија ви овозможува попуст % за купените производи во зависност од вредноста ка купената роба.

За купени производи во вредност од:

25,000 денари следува 3% попуст.

50,000 денари следува 5% попуст.

100,000 денари следува 7% попуст.