Мисија, визија, вредности

Мисија, визија, вредности

Мисија

Со квалитетни производи и услуги создаваме чувство на задоволство кај нашите купувачи.

Визија

Да ја стабилизираме положбата на најдобар трговец во продажбата по програма “направи си сам”, електротехнички, металуршки, градежни и професионални технички производи на домашниот пазар и сè повеќе да ја развиваме и зацврстуваме трговската марка Merkur и на поблиските странски пазари.

Вредности

Горди сме на постигнувањата во минатото и мотивирани сме од предизвиците на иднината. Со приспособување кон промените во околната средината, со способноста да ги откриваме и исползуваме можностите што ни ги нудат пазарите и со желбата за постојан развој, учење и исполнување, изградивме 110-годишна традиција на успешност во работата. Насочени сме кон иднината, кон нови предизвици и идеи што ни претставуваат можност за натамошно растење и развој.