ПРЕТПРИЈАТИЕ

  ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

  Меркур Скопје ја развива продажбата на челични производи на пазарот во Македонија.

  Широкиот и богат асортиман на црна и обоена металургија ја претставува Меркуровата предност во соработката со претпријатијата.

  Со отварањето на новиот деловен објект сме се поприсутни и во продажбата на алати , машини , опрема за бањи и многу други групи на производи.
  Интензивниот развој на магацинските и логистички капацитети ни овозможуваат флексибилност во работата.

  Нашето мото е : Создаваме задоволство !