ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ

ДЕЛОВНИ ПАРТНЕРИ

Во групата Меркур, во чиј состав е и фирмата ќерка Меркур Македонија ДОО, со десет годишна успешна работа ја потврдивме положбата на квалитетен, за доверба вреден трговец со технички стоки во државите на јужна  Европа.

На деловните партнери им овозможуваме соработка преку нашата големопродажба. Централни складишта имаме во Словенија, посебно ги развиваме металуршките центри во Хрватска, во Србија и во Босна и Херцеговина. На квалитетните производи им додаваме и стручни услуги, прилагодени на деловните партнери.

Со тоа го создаваме задоволството на нашите купувачи. Развиваме моќна малопродајна мрежа во Хрватска, Србија, а планираме ширење на деловните капацитети и на другите делови во јужна Европа.