ГРУПА МЕРКУР

ГРУПА МЕРКУР

Меркур Ви нуди најразлични технички производи, собрани на едно место. На домашниот пазар ја имаме водечката положба во продажбата на производи за опрема на дома, програм ˝ Направи сам ˝, електротехнички, металуршки, градежни и професионални технички производи, се подобро ја развиваме и сопствената марка Меркур на блиските пазари. Во Словенија по одделните стокови групи достигнуваме и од 20 до 50 % пазарен дел., водечки пазарен дел планираме да достигнеме и во државите на југозападна Европа.

Фирмата е формирана во далечната 1896 година и се развива во меѓународна успешна група Меркур, со околу 4.500 вработени. Денес Групата Меркур, покрај матичната фирма Меркур д.д., составена е од четиринаесет фирми дома и во странство, и три претставништва во странство.

Благодарение на широкиот продажен програм, Групата Меркур успешно ги задоволува потребите на крајните купувачи. Со големопродажната дејност се остварува 50% од приходите во продажбата, крајните купувачи не препознаваат по љубезноста и современите и  добро опремени трговски центри.

Воведуваме дивизиска организираност

Со цел квалитетно да се совлада брзо растечкиот напредок Меркур Групата од 2008 година воведува дивизиска организираност. Со заокружување на процесите на набавка и продажба на три дивизии се обезбедува поголема специјализација на понудите и поуспешно прилагодување кон светските трендови.

Заради изедначување на имињата во Меркур Групата на сите пазари, работиме на воведување и усогласување на новите имиња на групата Меркуриеви фирми – Merkur Group, која ќе биде составена од три дивизии:

- Дивизија Big Bang, во непроменет облик на продажните центри, кој купувачите добро ги познаваат,
- Дивизија Merkur, ги има сите карактеристики за водечка трговија со техничка стока во современите трговски центри и,
- Дивизија Mersteel, каде од 01,07,2008 од Меркур преминуваат набавката и продажба на металуршки производи.

Сите три дивизии остануваат како составен дел од постоечката Меркур Група.

Посетителите на трговските центри МЕРКУР и Биг Бенг, нема да ги почувствуваат промените. Набавката на металуршки производи од Меркур Групата, од 01 јули  ќе се одвива само преку  фирмата Мерстеел д.о.о., преку која ќе се одвива продажбата на поголемиот дел на металуршки производи. Помалите количини на металуршки производи купувачите ќе можат да ги набават од залихата во трговскиот центар Меркур д.д.. Со тоа купувачите на големо, би соработувале и со двете фирми, за набавка на металуршки производи со фирмата Мерстил д.о.о., за останатите производи со Меркур д.д..