Продажни програми

Продажни програми

Градежни материјали и дрво

gradbeni_32Изолации, дрво и производи од дрво, мешалки за бетон, градежни колички, кровни прозори, тавански скали. Повеќе…

Технички производи

tehnicni_32Окови, завртки-навртки и техника за прицврстување, машински орудија и орудија за прицврстување. Повеќе…

Енергетика и инсталации

energetika_34Електроинсталации, осветление, спроводници и кабли, прекинувачи, енергетска опрема. Повеќе…

Металуршки производи

ikona_-_metalurgija_32Лимови, инох лимови, носачи и профили, технички материјали за заварување. Повеќе…

Производи за широка потрошувачка

siroka_p_32Мали апарати за домаќинство, бела техника, топлотни тела, помагала за домаќинство, сметачка и канцелариска опрема. Повеќе…

Хемија и хартија

kemija_31Бои и хемиски производи, пластични гранулати , графички хартии и материјали , амбалажни материјали. Повеќе…